FAQs

Q?En que consisteixen les Quotes Familiars?
A.
 • Són quotes de les que poden beneficiar-se familiars directes (pares, fills i germans) i que comporten descomptes si la nostre modalitat de quota és l’Estàndard.
Q?Quins són els horaris de les Quotes amb Accés Restringit?
A.
 • DESPERTADOR: Aquesta modalitat permet l’entrada a la instal·lació entre les 7:00h i les 10:00h. El moment de sortida no te cap restricció.
 • MIG DIA: L’accés d’aquesta quota permet l’entrada entre les 12:00h i les 16:00h. El moment de sortida no te cap restricció. Cal consultar a Recepció del Complex, l’horari d’aquesta modalitat durant el mes d’agost.
 • TARDES: Permet l’accés a partir de les 19:30h.
 • DIVENDRES i CAP DE SETMANA: Aquesta quota permet l’accés de divendres a diumenge a qualsevol hora de l’horari comercial del Centre.
 • Si soc un usuari amb tarifa horària restringida, puc fer us de la instal·lació fora del meu horari habitual, abonant el Suplement horari.

Totes les modalitats permeten l’accés durant el cap de setmana. Consulteu les condicions a la Recepció del Complex.

Q?Sistema de Reserves de Pista.
A.
 • La petició de pista a la Recepció del Complex no te cap càrrec afegit. Han d’estar presents tots els jugadors a l’hora de sol·licitar-la i podran fer-ne us en la primera hora que estigui disponible.
 • La reserva de pista te un cost de 6.90€ per pista i hora.
 • El cost de la llum és de 5.33€ per pista i hora.
 • Els usuaris no afiliats a la instal·lació podran fer us i reserva de pistes, a través de la Recepció del Complex.
 • Es pot consultar la disponibilitat de pistes al vestíbul de la instal·lació, al suro d’accés a pistes i en aquest mateix lloc web.
Q?Abonament GOLD
A.
 • Correspon a una quota estàndard amb els següents avantatges:
  • Armariet privat al vestidor de la Zona Wellness.
  • Una invitació mensual per convidar a amics i familiars.
  • Accés a Piscina Descoberta sense ser necessària una antiguitat de 7 mesos com a abonat.
  • Dues hores mensuals de Reserva de pista sense cost afegit.
Q?Abonament Estàndard 5 + 1
A.
 • Als avantatges que ja te la quota Estàndard, podem afegir el fet d’abonar 5 mesos en un sol pagament i estalviar-nos l’ import del sisè mes. Un cop finalitzat el període, es tornarà a la domiciliació Estàndard, a no ser que l’usuari avisi de que vol el nou càrrec en modalitat 5 + 1.
Q?Baixes, canvis de quotes i canvis de documentació.
A.
 • La domiciliació bancària del rebut es realitza el dia 20 de cada mes. És per això que el tràmit de baixes (presencials a Recepció o via mail a recepcio@eucagest.com) cal fer-lo abans d’aquesta data, així com qualsevol canvi de dades bancàries o canvis en les modalitats de quotes (per exemple passar de la Quota Despertador a la Quota Estàndard).
Q?REGLAMENT INTERN DE LA INSTAL·LACIÓ
A.

Descarregat tota la informació relativa al reglament intern per abonats i normativa dels espais esportius AQUÍ

Q?DISPONIBILITAT D’ESPAIS
A.

En aquest apartat, pots consultar l’ocupació de instal·lacions i així, poder planificar el tipus d’entremanet a fer durant la setmana. Pràctica esport de la forma més còmoda! Les cel·les en vermell, indiquen que l’espai roman ocupat.

Disponibilitat piscina_coberta

Disponibilitat pavelló_esportiu